چگونه در محل کار ظرفیت انتقاد پذیری خود را بالا ببریم؟

انتقادکردن و انتقادپذیری هردو کار بسیار مشکلی است، اینکه در انتقادات خود، قضاوت های شخصی را وارد نکنیم، و از روی غرض و مشکلات شخصی دیگران را نقد نکنیم بسیار مهم است. انتقادپذیری و انتقاد کردن در صورتی که با نگرش مثبت، و فرایند ارزیابی دقیق صورت گیرد ابزار توانمندی در جهت موفقیت است. یکی از محیط هایی که انتقاد بسیاری در آن صورت می گیرد محل کار است. کارمندی که هر روز با انتقاد کارفرما خود مواجه می شود در صورتی که نداند چطور با این مسئله برخورد کند، روز به روز انگیزه خود را از دست می دهد و به جای اینکه انتقاد به صورت سازنده عمل کند و موجب پیشرفت او شود، کیفیت کارش را پایین تر می آورد. در این جا چند تکنینک برای برخورد با انتقاد در محیط کاری ارائه می دهیم که امیدوارم مفید باشد:

1- ابتدا مهارت هایی یاد می گیریم که بتوانیم پذیرا انتقاد باشیم :

– واکنش احساسی بروز ندهید. وقتی شما مورد انتقاد قرار می گیرید ممکن است بسیار ناراحت و خشمگین شوید، سعی کنید تا زمانی که ناراحتی و عصابنیت شما فروکش نکرده است پاسخ ندهید. اگر شما را مجبور کردندکه پاسخ گوباشید با ملایمت بگویید:”آیامی تونم چند لحظه درباره اش فکر کنم؟ قول میدم خیلی زود برگردم”.

– به دقت به انتقادشان گوش دهید. پذیرش انتقاد بسیار سخت است، اما این مسئله خیلی مهم است که شما به تک تک جملات آنها توجه کنید، تا بتوانید مشکل را به خوبی تشخیص دهید و کار خود را بهبود ببخشید. اگر در حالت چهره به چهره نمی توانید این عمل را انجام دهید از مافوقتان بخواهید که به صورت کتبی انتقاد را به شما ابلاغ کنند( به صورت یک گزارش، ایمیل)

– تدافعی برخورد نکنید. اگر با نظرات آنها مخالفید باید زمان دهید تا دیدگاه ها ونظراتشان را به طور کامل بیان کنند.

– یادداشت برداری کنید، وتمام نظرات و انتقادات را بنویسید

– سوال بپرسید. مطمئن شوید که انتقادات را به خوبی درک کرده اید. اگر درست متوجه نشوید نمی توانید خودتان را اصلاح کنید. سوالات را به شیوه درست بپرسید، مثلا بگویید اگر شما از جدول ارائه مطالب من ناراضی هستید، منظورتان این است که آنها را درسه جدول مجزا ارائه دهم؟

– در پایان مکالمات خود “تشکر کنید”: به این موضوع فکر کنید که اگر کار شما ایراد دارد با این انتقادات سازنده می توانید کارتان را بهبود ببخشید و در نهایت سریع تر پیشرفت کنید.

– اصلاحات را به سرعت آغاز کنید و زمان خود را صرف ناراحتی وعصبانیت نکنید.

انتقادپذیری و انتقاد کردن در صورتی که با نگرش مثبت، و فرایند ارزیابی دقیق صورت گیرد ابزار توانمندی در جهت موفقیت است.

2- از نگرش مناسب و مثبت استفاده کنید.

– به این نکته فکر کنید که هدف از انتقاد، کمک به شماست. وقتی با این نگرش به انتقاد نگاه میکنید، پذیرش آن آسان تر می شود. وقتی فکر کنید که مردم باانتقاد، قصد تخریب و از بین بردن شما را دارند، به صورت منفی واکنش نشان می دهید.

– برای اصلاح کار خود اشتیاق داشته باشید. یادگیری و مهارت هنری است که در طول عمر خود به دست می آورید. در این راه افراد زیادی وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند و با انتقاد های سازندشان مسیر را آسانتر کنند.

– ذهنتان را برروی ایده های جدید باز نگه دارید. ممکن است نتیجه که به دست می آورید درست و قابل قبول باشد اما راهی که از طریق آن عمل کرده اید اشتباه باشد. همه ما انسان ها تمایل داریم از راه های قدیمی استفاده کنیم درصورتی که بیش از یک راه برای رسیدن به اهداف وجود دارد. با پذیرش انتقادات می توانید بهترین راه ها را کشف کنید.

– از افراد صلاحیت دار بخواهید که از شما انتقاد کنند. در صورتی که این کار را داوطلبانه انجام دهید دید افراد به شما بهتر می شود و بدون قصد و غرض عیب های کار شما را می گویند و از خوبی های کارتان تعریف می کنند.

3- طوری کار کنید که میزان انتقاد های بد از شما کم شود.

– از اشتباهات خود پند بگیرید و یک اشتباه را بارها مرتکب نشوید.

– کارتان را کنترل کنید. ممکن است به علت خستگی کار ، کاری را اشتباه انجام دهید. پس هر چند ساعت کارهایتان را کنترل کنید ، اگر باز نگران هستید از همکارتان بخواهید که کار شما را بررسی کند و نظراتش را به شما بگوید.

– میزان پیشرفت و عملکرد خود را ارزیابی کنید، قبل از اینکه کارفرمایتان این کار را انجام دهد.در واقع خودتان منتقدخود باشید.

– تعارضات درونی خود را حل کنید، اگر انتقادات که به شما می شود را قبول ندارید، خیلی مودبانه با فرد موردنظر در میان بگذارید. مثلا وقتی مدیرتان به شما اضافه کار می دهد و درنهایت از کیفیت کار شما راضی نیست. او را ملتفت کنید که در مدت زمان محدود نمی شود تمام کارهارا با کیفیت انجام داد.